На головну
   
Пацієнтам
   
Контакти

Клініка патології спинного мозку та хребта

+38-044-592 19 09

+38 050 543 76 80

+38 093 993 80 44

 

Київ, вул. Платона Майбороди  32,
Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України,

Клініка патології спинного мозку та хребта
корпус №4 (4-поверховий корпус, 1-й поверх)

 

ПРО КЛІНІКУ »

Клініка патології спинного мозку та хребта


     Клініка патології спинного мозку створена в 1957 р. за назвою “Клініка спинальної патології і хірургії болю”. Очолював клініку з часу її заснування до 1997 р. д-р мед.наук, проф. В.С.Михайлівський. Головними напрямками лікувальної діяльності клініки за роки її функціонування були: розробка хірургічних методів лікування спондилогенних больових синдромів; хірургічні втручання при патології міжхребцевих дисків, грижах міжхребцевих дисків і розробка мінімально-інвазійних і мікрохірургічних технологій дискектомій; операції з приводу пухлин, судинними захворюваннями і травмами спинного мозку; застосування хірургічних технологій стабілізації хребта.
     З 1997 року клініку очолює д-р мед.наук, проф. Є.І. Слинько. Головними напрямками наукової і практичної діяльності клініки є: розробка методів хірургічного лікування гриж міжхребцевих дисків; ендоскопічне видалення гриж міжхребцевих дисків; розробка й удосконалювання техніки мікродискектомії в поперековому, шийному, грудному відділах хребта; розробка хірургічних технологій протезування міжхребцевих дисків рухомими протезами; розробка комплексу передніх і передньо-бокових підходів до усіх відділів хребта; розробка мікрохірургічних технологій видалення інтрамедулярних, екстрамедулярних пухлин, пухлин хребців; ендоскопічне видалення пухлин хребта та спинного мозку; розробка методів лікування сирінгомієлії та аномалій краніовертебрального переходу (Чіарі та інші); розробка хірургічних методів видалення краніовертебральних пухлин; розробка діагностики, ендоваскулярних і мікрохірургічних методів лікування артеріовенозних мальформаций спинного мозку, спинальних судинних пухлин; розробка хірургічних методів лікування спондилолістезу; розробка хірургічних технологій лікування сколіозу; розробка методів стабілізації-фіксації хребта при травматичних пошкодженнях, остеопорозі; розробка методів вертебропластики хребта; розробка методів хірургічного лікування спинальних больових синдромів.
На даний час у клініці проводиться широкий спектр хірургічних утручань на хребті та спинному мозку при наступних патологіях: грижі міжхребцевих дисків шийного, грудного, поперекового відділів хребта; спондилолістез, сколіоз, аномалії хребта та спинного мозку; гемангіоми хребців; пухлини хребта та спинного мозку (інтрамедулярні, екстрамедулярні); сирингомієлія; наслідки спінальної травми, спінальні больові синдроми; судина патологія хребта та спинного мозку.
Слід зазначити що у клініці виконується ряд виняткових для України оперативних утручань: мікродискектомія на шийному, грудному та поперековому відділах хребта з приводу гриж міжхребцевих дисків зі збереженням працездатності пацієнтів; розвиваються методи хірургії збереження функції хребта; впроваджується новий напрямок - мікродискектомія з наступним протезуванням міжхребцевих дисків; виконується комплекс хірургічних доступів та повний спектр пріоритетних оперативних методик з використанням мікрохірургічної техніки при всіх видах захворювань хребта та спинного мозку (пухлини спинного мозку та хребта, судина спінальна патологія, сирингомієлія); проводиться корекція, стабілізація та протезування хребта з відновленням його функціональних можливостей при травмі, пухлинах хребта, спондилолістезі, сколіозі (встановлення транспедикулярних систем фіксації хребта, міжтіловий спондилодез); виконується перкутана вертебропластика при гемангіомах тіл хребців, остеопорозі; виконується мікрохірургічна та ендоваскулярна (трансвазальна) техніка виключення спінальних артеріовенозних мальформацій (АВМ); проводиться комплекс трансоральних, передньо-бокових та задньо-бокових доступів до краніовертебрального переходу; комбіновані цервікоторакальні доступи до С7-Th2-3 відділів хребта; оперативні втручання з використанням трансторакальних и трансабдомінальних доступів; виконуються втручання видалення інтрамедулярних пухлини медулоцервікальної ділянки, шийного та грудного відділів спинного мозку; проводяться оперативні втручання при спінальних больових синдромах (DREZ–операції, встановлення спінальних стимуляторів), операції при спастиці в кінцівках.
     За роки існування Академії Медичних наук України в клініці проведена величезна наукова робота. Слід зазначити, що за роки існування Академії медичних наук у клініці виконано 17 науково-дослідних робіт, опубліковано 218 статей в профільних наукових журналах, надруковано біля 700 тез на конференціях та з’їздах. На базі клініки захищено 5 докторських та 24 кандидатських робіт.
У клініці опубліковано 23 монографії .Серед них слід відмітити найбільш вагомі та фундаментальні:
Спинальные сосудистые опухоли и мальформации 2000 рік—380 с.;
Повреждения позвоночника и спинного мозга (механизмы, клиника, диагностика, лечение) 2001 рік —387 с.;
Хирургическое лечение дискогенных радикуломеилопатий шейного отдела позвоночника 2004 рік —143 с.;
Вогнепальні ушкодження центральної нервової системи. 2005 рік — 118 с.;
Хирургическое лечение нейрокомпрессионных пояснично–крестцовых болевых синдромов 2006 рік—348 с.
Алгоритмы современной онкологии, 2006 рік —304 с.
Онкологія : підручник 2006 рік.—496 с.
Онкология : учебник 2008 рік.—568 с.
Опухоли спинного мозга и позвоночника 2010 рік.—512 с.
Порушення спінального кровообігу. Клініка, діагностика, лікування. 2011 рік. 132 с.
Политравма. Хирургия, травматология, анестезиология, интенсивна терапия. 2012, 735 стр.
Діагностика та хірургічне лікування дискогенних нейрокомпресійних синдромів хребта. Навчальний посібник. 2014 рік, - 483 ст
Диагностика и хирургическое лечение грыж грудного отдела позвоночника. 2015, - 178 ст.
Травматичні ушкодження хребта і спинного мозку. 2017 рік – 467 сторінок.
За роки існування Академії медичних наук клінікою розроблено та впроваджено біля 170 нових методів діагностики та лікування.
Співробітниками клініки постійно розвивається міжнародне співробітництво. В даний час спільно з UCLA (University of California Los Angeles) Spine Center (Daniel Lu, M.D., Ph.D.) проводиться розробка теми: «Вивчити можливості ендоскопічної фіксації хребта в грудному та поперековому відділах». Співробітники клініки постійно їздять на стажування в університетські клініки Європи та США.
     Перспективи розвитку клініки патології спинного мозку
Найближчі перспективи розвитку: 1. Впровадження комплексу сучасних високотехнологічних утручань при тяжкій патології спинного мозку та хребта (пухлини спинного мозку та хребта з компресією нервових структур, судинні мальформації, вади розвитку спинного мозку та хребта); 2. Впровадження мінімально-інвазивних втручань при дискогенній патології шийного, грудного та поперекового відділів хребта, що прискорило б трудову реабілітацію хворих; 3. Впровадження методик фіксації та стабілізації хребта, що зменшило б інвалідизацію та прискорило б трудову реабілітацію хворих; 4. Необхідно добиватися зменшення післяопераційної летальності не дивлячись на зростання кількості операцій 4 та 5 категорій складності; 5. Робота по вдосконаленню умов перебування хворих у клініці та його матеріально технічне забезпечення; 6. Робота по сучасному технічному забезпеченню оперативних утручань; 7. Сумісно з військовими нейрохірургами створення алгоритмів та стандартів надання нейрохірургічної допомоги при травмі спинного мозку та хребта в бойових умовах.
Віддалені перспективи розвитку: 1. Розробка та вдосконалення існуючих протоколів, локальних протоколів, стандартів та алгоритмів надання нейрохірургічної допомоги хворим при різних видах патології спинного мозку та хребта, розробка та вдосконалення хірургічних утручань при цій патології; 2. Необхідно збільшення кількість оперативних утручань в цілому та збільшення кількості оперативних утручань IV та V категорії складності як для провідного в Україні нейрохірургічного закладу; 3. Впровадження та широке застосування складних та високотехнологічних оперативних утручань що не проводяться в місцевих нейрохірургічних закладах. В цьому аспекті інститут нейрохірургії повинен відігравати роль головного та кінцевого нейрохірургічного закладу куди мають спрямовуватися хворі при виникненні складностей виконання оперативних утручань в місцевих нейрохірургічних відділеннях; 4. Розроблені в клініці новітні методи складних оперативних утручань необхідно впроваджувати в місцевих нейрохірургічних закладах України, що покращило надання нейрохірургічної допомоги населенню України в цілому.

 
Клініка патології хребта та спинного мозку. Київ. Україна.
© spine.kiev.ua